Mlada maša Štefan Jahns-a na Mjenovi

/ Razlicno

subota, 2 srpnja, 2016 – 17:00

MJENOVO (2. i 3. juli) — Mla­da maša mmag. Štefana Jahnsa;

subotu, 2. VII. primanje mladomašnika (17.00) u domaćoj fari kod kapele sv. Obitelji, procesija k farskoj crikvi i Marijanska po­božnost, blagoslavljanje farofa, potom agapa na farofu;

nedilju, 3. VII. sastanak gostov (9.00) u domaćem stanu, Gl. ulica 37; (9.30) roditeljski blagoslov; (9.45) procesija k farskoj crikvi; (10.00) ml­ada maša kod crikve, potom mladomašni blagoslov u farskoj crikvi i agapa;

(17.00) svetačna vešpera u farskoj crikvi i mladomašni blagoslov za seoske vjer­nike; pandiljak, 4. VII. sv. maša za sve pokojne u farskoj crikvi; potom mladomašni blagoslov.

Share this Post