Naš farof

Prenačinjanje i adaptiranje staroga farofa je najveći projekt Mlade inicijative Mjenova.
2003. ljeta je Mlada inicijativa počela prenačinjati i renovirati gospodarstvene zgrade farofa – zadnji dio (kamre, lopu, pivnicu i vrt) – u kulturni i komunikacijski centar.

Mjenovska mladina MIM/Mlada inicijativa Mjenovo si je zijela ugovorom od 14.11.2003. do 31.12.2053. ljeta farof na hasnovanje i počela je prieurediti ove zgrade za svoje potriboće: priredbe, sastanke, izložbe i vrt za ljetne igre (mjuzikle) i drugo.

Farof 2003. ljeta pred pregradom Farof 2016. ljeta

Link: Kipici od djelovanja na farofi morete viditi ovde …

Farska zgrada je duga ljeta bila zapušćena i u jako dezolatnom stanju. Čripi su spadali s krova i farof je nastao pogibelan gradjevinski objekt. Zbog stalnih opomenov od strani susjedov je crikveni savjet iskao rješenje za farof i kontaktirao odbor Mlade inicijative. Odgovorni društva su vidili mogućnosti ovoga areala i farskoga stana. Rodili su ideju napraviti ovde kulturni i komunikacijski centar.

Jur od početka sanjaju Jandre Bucolić kot i Štefan i Jakov Zvonarić o tom, da hasnuju farof za kazališne open air produkcije. Posebno farski vrt sa svojim ambijentom i terasami je nudjao nove perspektive za igrokaze i priredbe. Društvo je postavilo zdola u zadnjem dijelu vrta veliku pozornicu, a terase su se preuredile za gledaoce. Velika pozornica s prik 100 m² omogućava veće produkcije s muzikom, tako da već od 500 ljudi more gledati jednu predstavu. Pravoda je bio put dužičak i dost naporan. Ali najkašnje s produkcijami mjuziklov „Sugar” (2010.) i „Za ona dobra stara vremena“ (2012.) se je ova ideja probila med ljudi.

Tekst iz: [“Mjenovska kronika 2013″˙, Jakov Zvonarić, Dr. Sandra Bucolić, Mag.a Maria Jahns, Ludwig Jahns]