Nagrada tetac Franc Kunin

Na Martinju 2000. ljeta je svečevala “Mlada inicijativa Mjenovo” (MI) 15. objetnicu postojanja, za koju je kreirala svoju kulturnu-kazališnu nagradu. “Tetac Franz Kunin”, imenovana po bivšem dugoljetnim mjenovskim režiseru Francu Bucoliću (Kunin). Ovom nagradom Malda inicijativa kani častiti pojedine zaslužene ljude za njihovo djelovanje i trud oko mjenovske pozornice i kulturnoga života u selu. Ona je jedna broncena štatua, ka ima oblik teca Franca Kuninoga, a napravio ju je poznati gradišćansko hrvatski kipar Tome Rešetarić po jednom markantnom kipicu ovoga režisera bivše mjenovske pozornice.

Dodiljene nagrade s liva: Mate Palatin (2001), Marijan Kuzmić (2005), Jakov Zvonarić (2003) (c) Marijana Kuzmić iz “Mjenovska kronika 2013”

*****************************************************************************
Tetac Franc Kunin 2001.

Mate Palatin

Odbor društva je za prvoga dobitnika ove nagrade jednoglasno predložio režisera Matu Palatina. Na Štefanju pri premijeri ljetošnjega igrokaza “Vikend u Paradizu” se je ov “mjenovski Oscar” predao Mati Palatinu a Ana Šoretić držala je laudaciju na njegovo djelovanje.

******************************************************************************
Tetac Franc Kunin 2003.

Jakov Zvonarits

Mlada inicijativa Mjenovo MiM je svoju kulturno-društvenu nagradu “Tetac Franc Kunin” podilila po drugi put. Po prvi put je ovom skulpturom nagradjen režiser kazališne grupe u Mjenovu Mate Palatin. Ovom nagradom – skulptura od driva iz djelaonice kipara Tome Režetarića – su odlikovali dugoljetnoga predsjednika i motora MI Jakova Zvonarića, ki ce za kratak čas ujedno proslaviti svoj 40. rodjendan. Jakov Zvonarić nedilju, 15. junija iz ruk Mate Palatina, prvoga, ki je na staro ljeto 2001. odlikovan ovom nagradom, je primio ovu mjenovsku nagradu za igrokaz “Tetac Kunin” a tim mu je MI odala čast i priznanje za njegovo dugoljetno zalaganje i angažman na području kazališne grupe i u vezi s organiziranjem kiritofa pod vedrim nebom i za puno ostalih stvari.
Jakov Zvonarić (Hausherov) se uz kazališce angažira i za kulturno djelovanje za selo uopće a jedan od najvecih projektov MI u momentu je adaptacija staroga farofa i ga po mogućnosti pretvoriti u kulturni centar.

U ime Mlade inicijative Mjenovo Mate Palatin predao je Jakovu Zvonariću ovu nagradu i naglasio “kao znak priznanja i zahvalnosti za tvoje dugoljetno nesebično djelovanje i neumorno zalaganje na dobrobit našega sela Mjenova i cijele naše narodne zajednice Gradišcanskih Hrvatov”. MI Mjenovo je pri svojoj zadnjoj sjednici zaključila, da svojemu dugoljetnomu predsjedniku, glumcu i kulturnomu aktivistu Jakovu Zvonariću dodili kulturno-kazališnu nagradu “Tetac Franc Kunin”. Ova nagrada utemeljena je prilikom 15. obljetnice postojanja MI Mjenovo i se je na svetak Presvetoga Trojstva, na mjenovski kiritof dodilila po drugi put. Kako je rekao Mate Palatin u svojem hvalospjevu, u laudaciji Jakovu Zvonariću “Mi Mjenovci dobro znamo gdo je bio tetac Franc Kunin, to je bio človik, po zvanju stolar, ki je jako zaslužan za razvitak amaterskoga kazališća u Mjenovu.

I sama nagrada u obliku male broncane skulpture predstavlja teca Franca i je s jedne strani posmrtno priznanje za njegovo dugoljetno djelo, a s druge strani odlikovanje za ljude, ki su se osobito istaknuli na polju kazališća i gajenja kulture u našem selu.” Kako je Mate Palatin nadalje istaknuo “uvjereni smo, da je J. Zvonarić vridan ove nagrade. I on je, more se reći, jur kroz dvoja desetljeća prezentan u kazališnom i kulturnom životu Mjenova, a svojim djelovanjem prekoraknuo je jur zdavno i granice svojega rodnoga sela. Istaknuo se je, kao i sva njegova braća i sestre, kao odličan glumac mjenovske kazališne družine. Nezaboravne su njegove uloge sina Ive u tragediji “Svojega tijela gospodar”, oca Jure u tragediji “Hiža Draškovic “, umirovljenoga majora Klossa u komediji “Pansion Schöller” i Jonathana Brewstera u črnoj komediji “Arsen i stare čipke”. Samo njemu svojstvenom mimikom, gestikom i osebujnim jezičnim izražajem znao je prikazati i dočarati posebne karaktere i svojom glumom oduševiti publiku.

On je u širjem smislu takorekuć duša i motor mjenovske pozornice. Skrbi se redovito za izbor novoga igrokaza, nabavlja tekste za prevod, motivira glumce i otkriva mlade talente, odgovoran je za oblikovanje pozornice, nabavlja rekvizite i kostime, brine se za snimanje videokamerom itd. Svako ljeto organizira gostovanja naše kazališne grupe i to redovito u Becu, a odvisno od mogućnosti i prilik i u različni mjesti Gradišca, Ugarske, Slovačke i Hrvatske. Osobito prijateljstvo nas veže s kazališnom grupom Cogrštof. Jakov je inicijator i pokretac i mnogih drugih aktivnosti MI. Tako je organizirao različne izložbe, oživio stari pirovni običaj “smetlje” i utemeljio školarsku tamburašku grupu. Za seoska društva organizira mužiku za različne fešte. Posebno mu leži na srcu svakoljetni Dan Mjenovcev u Becu. Pod njegovim predsjedničtvom Mjenovo ljeta 2000. postaje “NAJSELO”. Primilo je dakle “Nagradu za kulturu Hrvatske matice iseljenika za najuspješnije selo hrvatskih manjin u Europi ” u obliku skulpture stiliziranoga glagoljskoga slova “H”, ko neka simbolizira opstanak Hrvatstva u nagradjenom selu. Da je ta visoka čast pripala Mjenovu, ima se zahvaliti upravo Jakovu, ki je odgovorne u Hrvatskoj matici iseljenika znao osvidočiti o pozitivni kretanji razvitka našega sela u smislu te nagrade. I HAK cijeni Jakovljeve usluge, jer je naime jur ljeta dugo glavni organizator DANI MLADINE u Gradišcu i susjedni zemlja, kade živu Gradišcanski Hrvati.

Njegova momentano aktualna ideja o renoviranju mjenovskoga farofa i oblikovanja vrta i o korišćenju toga kompleksa potribuje puno podupiranje od strani svih odgovornih u selu i cijeloga mjenovskoga stanovničtva. Znamo, da mnogi skepticno, još i s nerazumivanjem gledaju ta plan, no pritom se ne smi misliti samo na materijalnu korist i isplativost toga projekta. S tim farofom povezan je i duhovni život, tradicija, povijest, kultura i identitet našega sela i fare. U tom smislu je Jakovljeva inicijativa pravi korak, koga triba podupirati.” Mate Palatin u svojem hvalospjevu Jakova Zvonarića je nazvao “vizionarom, a ne kako mnogi mislu, da je pomalo fantast i sanjar”. Mate Palatin, sin sela i dugoljetni režiser kazališne grupe u Mjenovu je i obrazložio, zač su upravo na ov dan dodilili i uručili ovu nagradu – “zato ča je svecevanje našega kiritofa, svetak Presvetoga Trojstva usko povezano s Jakovom” ki jur ljeta dugo organizira na ta dan druženje uz folklor, muziku i zabav, a zvana toga vrijeda svečuje svoj 40. rodjendan.

broj HN 25/2003 uredničtvo

******************************************************************************
Tetac Franc Kunin 2005.

Marijana Kuzmić je u okviru Dana mladine 2005. ljeta u Mjenovu dostala nagradu.