Biblioteka

“Aktualnost – dvojezičnost – raznovrsnost” – pod ovim geslom stoji djelovanje mjenovske biblioteke.

Bilbioteka Mlade inicijative Mjenovo ima samostalnu web stranicu, kade morete najti aktualne informacije o djelovanju i dogadjanju: http://www.kroatischminihof.bvoe.at

Put od male, obične knjižnice u aktivnu, modernu i profesionalno peljanu biblioteku je bio dužičak. Kot svenek se je sve razvilo iz jedne male, obične ideje – a to 1989. ljeta, jer onda je Mlada inicijativa Mjenovo pri generalnoj sjednici odlučila osnovanje vlašće seoske biblioteke. To se je i dogodilo: 24. septembra 1989. ljeta se je sveevalo otvaranje knjižnice, ka je on čas još bila na prvom katu općinskoga stana i kade su imali mladi inicijatori za svoje knjige oko 16m² na raspolaganje.

U ljeti 2003./2004. je Mlada inicijativa morala preseliti knjižnicu u ognjobranski stan, ali jur u augustu 2005 je mogla najzad u novo renovirani općinski stan. Tada je općina bibliotekarskomu društvu stavila na raspolaganje veće prostorije (oko 60 m²).

Uz bibliotekarsko djelo organizira tim knjižnice u toku cijeloga ljeta i različne znanstvene i zabavne priredbe kot “Dan otvorenih vrat” na kiritof, dičja otpodneva, bazar knjig i čitanja ili predavanja u okviru akcijov “Tajedan znanja i istraživanja” i “Austrija čita”.

Pri kooperciji s važnimi saveznimi i zemaljskimi uredi za podupiranja nismo dostali samo znanja o peljanju i upraviteljstvu knjižnice, nego i financijske subvencije za ostvarenje naših novih idejov.

Vrhunski dogadjaji za našu knjižnicu su bili pohodi ministrice dr. Claudije Schmied i ministra mr. Norberta Daraboša, pod čijem asnim pokroviteljstvom je stala i naša svetačnost prilikom 20-ljetnoga postojanja.

Ali ov uspjeh ne znači, da mjenovska knjižnica ne kani i dalje rasti: za naše bibliotekarsko društvo je suradnja sa seoskom osnovnom školom i čuvarnicom jako važna i potribna.

Važan projekt našega društva je proširenje dvojezičnosti u biblioteki. U okviru toga kanimo povećati broj gradišćanskohrvatskih knjig, da se naš jezik još već počvrsti – ne samo usmeno, u govoru, nego i u pismenom obliju pri čitanju gradišćanskohrvatskih knjig. Zvana toga se kanimo jače povezati s knjižnicami u drugi gradišćanskohrvatski seli.

Pokidob je hasnovanje interneta u današnjem žitku sve važnije, se je i bibliotekarsko društvo naviknulo na novu tehniku: Pod http://www.kroatischminihof.bvoe.at morete najti našu knjižnicu i u internetu. Nadalje pomažu i člani hrvatski i nimški novina, da se dočuje za djelovanje mjenovske knjižnice ne samo u selu, nego i u okolici. Takovimi pozitivnimi prinosi pridobenemo i čuda štiteljev iz susjedskih sel.

Za budućnost si željimo, da knjižnica Mlade inicijative Mjenovo zahvaljujući svojim pomoćnikom i nadalje ostane ugodno mjesto na obrazbe, kulture i sastanke u selu.

(MJENOVSKA KRONIKA ….)