Mjuzikl “Promises, Promises” – sadržaj

/ Arhiv, Mjuzikl, Promises Promises 2018

 

 

Chuck Baxter, običan namješćenik osiguranja “Dug život” prepusti pone-
kad svoj apartman u 67. ulici New Yorka svojemu šefu za njegove tajne,
intimne sastanke s mladimi divojkami. Ali kad se u poduzeću raširi vist
oko ove činjenice, se i drugi peljači rado poslužu apartmana, a Chuck
čudakrat prebavi svoje večeri u kinu, pri športu ili šetnji po svakom vri-
menu, da mu projde čas, dokle je njegov stan zauzet. A k tomu ga još i
njegov susjed Dr. Dreyfuss drži za ženara prvoga razreda, jer misli, da
on sam ima ove sastanke.

Jednoga dana ima i mlada divojka Fran Kubelik, ku Chuck već odavna
tajno obožava, randevu sa šefom personala, Mr. Sheldrake-om. Nesrićni
Chuck se nato spusti u jedan bar, kade se jako opije i se bliže upozna s
jednom malo posebnom ženom. Obadva odluču po nekom času završiti
ovu tužnu noć u njegovom apartmanu. Ali u sobi najdu onesvišćenu Fran,
ka je na putu napraviti konac svojemu nesrićnomu životu. Pomoću susj-
eda Dr. Dreyfuss-a im se ugoda, da ju spasu, a Chuck joj konačno otkrije
svoju ljubav i javi svojim kolegam, da njegov apartman već ne stoji na
raspolaganje.
Amerikanski film “

Das Appartment“ bio je predstavljen 1960. ljeta za podu-
zeće United Artists pod peljanjem poznatoga režisera Billy Wilder-a i pisca
teksta I. L. A. Diamond-a, a glavne uloge su imali Jack Lemmon i Shirley
MacLaine.
Film je dobio mnoga odlikovanja, med njimi i 5 OSCAR-ov. Bio je ovo zadnji
film u črno-bijeloj produkciji, ki je dobio ove znamenite nagrade, dokle ga
je u ovoj kategoriji naslijedio Schindlers Liste 1993. ljeta. Billy Wilder stao
je na vrhuncu svojega djelovanja, jer je s ovim filmom osvojio tri OSCAR-e
za sebe: za najbolju režiju, za najbolji tekst i za najbolji film. To se je izvan
njega ugodalo samo još šestim drugim umjetnikom.

Share this Post