Mjuzikl “My fair lady” – sadržaj

/ Mjuzikl, My fair lady 2014

U edvardianskom Londonu 1912. ljeta valja se profesor fonetike HIGGINS s njegovim stručnim kolegom PUKOVNIKOM PICKERING-om, da će od prodavačice cvijeća ELIZE DOOLITTLE iz Cockneya s krešćavim uličnim govorom za šest misec napraviti pravu lady britanske Society s njegovanim izrazom govora.

S najvećom strogošćom podučava Higgins Elizu dokle zna konačno prez pogriške izgovoriti rečenice“. Pri prvom  pokušajuEliza pokazati svoje znanje nobl društvu na konjski trka u Ascotu, potpali svojega konja s tako prostimi riči, da nekoliko damov u blizini spade u nesvišće. Sa svojim nekonvencionalnim ponašanjem ali zbudi zanimanje mladoga FREDDY-a EYNSFORD-HILL-a.

Po tajedne dugom mučnom vježbanju je Eliza konačno zbog svoje lipote i perfektnoga nastupa atrakcija večera na balu diplomatov. Iako je sada dobio svoju valju, zahadja Higgins s Elizom i dalje na ponižavajući način kotno s objektom prez duše. Kad joj zvana toga predbaci da je nezahvalna, Eliza jadovito projde iz njegovoga stana i kani se vrnuti svojemu ranijemu životu. Ali i nje otac ALFRED P. DOOLITTLE, ki je s pomoćom Higginsa od siromaškoga, svenek optimističkoga kočijaša smetlja nastao bogat, ali zlovoljan človik, ju već ne kani k sebi zeti.

Po još jednoj žestokoj svadji s emancipiranom Elizom u stanu svoje mudre majke opazi zakleti neženja Higgins, ki more samo teško priznati svoje ćuti, koliko mu fali. Kada zadubljen u misli posluša nje jezične vježbe s fonografa, vrne se Eliza ekscentriku, ki samo teško more kriti svoje veselje.

Premijera mjuzikla „My Fair Lady“ je bila 1956. ljeta u produkciji Hermana Levina pod režijom Mossa Harta u New Yorku.

Prva predstava na nimškom jeziku je bila 25. oktobra 1961. ljeta u „Theater des Westens“ , Berlin.

Share this Post