Kiritof 2023

/ Aktualno, Kiritof

Ovo ljeto se je kiritof obdržal od 02. do 04.06.2023 pod vedrim nebom pred mjenovskom crikvom.

Hvala našim ognjobrancem ki su petak otvorili ognjobranski stan i priredili zvanarednu vičeru u ugodnoj atmosferi kade su KaRo zabavljali ljude. Subotu su nam zaigrali Koprive i Paxi. Znali smo ča će nas dočekat: super fešta, jačenje i tancanje do rane zore. Nedilju dopodne smo počeli dan uz Fahnenschwingere iz Lekindrofa i otpodne smo uživali uz folklornu grupu HKD Gradišće iz Petrovoga Sela i naše Brezovce. Pri tradicijonalnoj godini i s Ferijom & Bertijom smo konačno završili naš kiritofski vikend.

Hvala svim ki su snami svečevali naš ljetošnji kiritof! Lipo nam je bilo :)

Kipici mjuzikla “Sugar”

/ Aktualno, Arhiv, Mjuzikl, Sugar 2022

I opet se završio naš mjuzikl. Imali smo jako lipi čas pri predstava, kade smo vam mogli pokazat, ča smo se naučili. Pred početkom i u pausa smo imali čuda veselja va šatori i lipi skupni čas.

Po svakoj predstavi smo nudili Aftershow parti zis live mužikom. Na premijeri su bili “Lole”, potom je igrala grupa “Dubrovački Kavaljeri” i “Čunovski Bećari”. A zadnji vikend su nas petak “Koprive” i subotu “Šetnja” zabavljali. Jako nas je veselilo da su bili ovde i smo tako mogli naš mjuzikl svaki put lipo završit.

Lip i intensivan čas je došal kraju i Mlada Inicijativa se kani svakomu zahvalit ki nas je podupiral, došal na predstave i Aftershowe. Lipa hvala!

Probanje za mjuzikl “Sugar”

/ Aktualno, Mjuzikl, Sugar 2022

Po četire ljetnoj pauzi smo opet smili naš obljubljeni mjuzikl na noge spravit. Jur pred dvimi ljeti smo kanili naš desetljetni jubilej svečevat, ali zbog Corone to nije bilo moguće.

Zato je bila motivacija za kusič “Sugar” još veća i smo laglje mogli izdržat čuda napornih probov. Cijele vikende smo se probali i svaka ura se splatila, kad smo skupa imali jako lipi čas.

Kiritof 2022 – fotogalerija

/ Aktualne galerije, Aktualno, Arhiv, Fotogalerija, Kiritof

Po predugoj pauzi smo ovo ljeto od 10. do 12. junija 2022 konačno opet mogli svečevat naš obljubljeni Mjenovski Kiritof pod vedrim nebom.

Petak su nas podubirali naši Mjenovski ognjobranci i priredili ugodan večer u Ognjobranskom stanu. Subotu smo pozvali TS Čunovski Bećare i Zetore da nas zabavljadu do rane zore. Nedilju po Frühshoppeni zis grupon Fahnenschwinger iz Lekindrofa su naši Brezovci prezentirali nje novi CD “Pod brezom”. Potom smo smili pozdraviti Kolo Slavuj i Šaru Klapu iz Stinjaki na Mjenovskoj pozornici. Na kraju smo tancali uz mužiku od Ferija & Bertija. Hvala svim ki ste došli i s nami svečevali!

Vazmeni oganj 2022

/ Aktualne galerije, Aktualno, Fotogalerija, Vazmeni oganj

Po dvimi ljeti pauze je 16.04.2022 konačno opet bilo moguće prirediti naš obljubljeni vazmeni oganj. Veselili smo se svakoj i svakomu ki je došao, s nami svečevao i tim još i učinio dobro djelo. Jer svi dohotki ćedu se darovati za jednu humanitarnu akciju za Ukrajinu. Hvala vam! Dobro smo se špirali :)